240

Centuries: 2nd century - 3rd century - 4th century

Decades: 190s 200s 210s 220s 230s - 240s - 250s 260s 270s 280s 290s

Years: 235 236 237 238 239 - 240 - 241 242 243 244 245


Events

Births

Deaths

Bedenk echter wat gij verwerpt, indien gij blijft aangeboden, een rijk waarvan de wedergade nauw in de wereld valt een droombeeld, een gril. --'t Mag zijn dat ik ongelijk heb,--antwoordde Iravati gedwongen uwe voorspiegelingen zullen mij daarvan niet overtuigen. Ze werden mij evenmin van besluit doen veranderen. --Uw besluit schijnt dus te zijn, den wil van uw vader te weerstaan? gij zoo gehccht zijt, en die toch gehoorzaamheid van het kind aan zijnegeraakt. Hoezeer 't mij ook leed is dat ik u niet mag gehoorzamen, ikdochter heeft en de magt bezit om haar des noods tot gehoorzaamheid teniets zou dienen. Want als ik mij werkelijk tot een huwelijk met verloren en van mijn invloed ook geen gebruik meer kunnen maken. hij daartoe besluiten wilde, hij zou uwe tusschenkomst niet eens zijn wil tegen den mijne en ook tegen den uwe door te zetten, alsAan alle kanten geslagen! En door wie? Door een eenvoudig meisje, had gekend! Al zijn heerlijke plannen van den laatsten tijd, al weerbarstige kind vernield! Hij had gedroomd, nu niet meer van.

presented by 2004, see origin article. - history - Homepage
./24/240.html ..> Homepage - history